Drücke „Enter”, um zum Inhalt zu springen.

EU-onderzoekseenheid: een gereguleerde crypto-assetsector zou de economische situatie van het blok kunnen verbeteren.

admin 0

 

In een vrijdag gepubliceerde studie van de onderzoeksdienst van het Europees Parlement wordt gesteld dat de digitalisering van activa de economie van de Europese Unie als geheel ten goede zou kunnen komen, aangezien de digitale financiering een steeds grotere rol blijft spelen in de financiële diensten van het blok.

De studie richtte zich op de vraag waarom de EU zou moeten hopen op de opleiding van crypto-activa en benadrukte hoe de voortdurende uitbreiding van het crypto-ecosysteem de voorkeuren en gebruiken onder investeerders en consumenten verandert.

Volgens het rapport zou de verbreding van de markt voor crypto-activa de digitale financiële innovatie vergemakkelijken, de werkgelegenheid voor hoogopgeleiden verhogen en meer innovatie en investeringen bevorderen, wat meer mogelijkheden zou bieden voor bedrijven en startende ondernemingen.

„…[F] vanuit een macro-economisch perspectief zou de digitalisering van activa ook de economie in haar geheel ten goede kunnen komen. De algemene verbreding van de „crypto-assets“-markt, die zoals gezegd gepaard zou gaan met digitale financiële innovatie, zou de werkgelegenheid voor hooggekwalificeerde werknemers, de innovatie en de investeringen kunnen doen toenemen“, aldus het verslag.

Het verslag schetste het belang van de totstandbrenging van een „kader“ voor de markten voor cryptoactiva dat rekening houdt met eventuele risico’s voor innovatoren en investeerders, zoals risico’s van marktfragmentatie en financiële Bitcoin Bank instabiliteit. Ook werd het belang van het bepalen van wat een crypto-activum is en welke regels daarop van toepassing zijn, aan de orde gesteld.

„Sommige crypto-activa vallen onder de bestaande EU-wetgeving, maar de meeste niet. Hierdoor kunnen investeerders en consumenten aan aanzienlijke risico’s worden blootgesteld“, aldus het verslag. „Gezien de complexiteit en het snel evoluerende karakter van crypto-assets moet de bestaande wetgeving voortdurend worden geëvalueerd om na te gaan of deze effectief kan worden toegepast op dit soort activa of dat er wijzigingen of richtsnoeren nodig zijn.

Het rapport zei dat deze „hoge mate van onzekerheid en complexiteit“ in een snel evoluerend landschap de wetgevers voor een overvloed aan uitdagingen kan stellen als het gaat om het reguleren van crypto-assets. Het rapport benadrukte drie „cruciale“ gebieden die de sleutel zullen vormen tot de toekomstige ontwikkeling van crypto en digitale financiën in het blok: (1) het creëren van een kader om crypto-activa te definiëren, (2) cyberreliance en (3) het bedenken van een datastrategie om de adoptie van crypto-activa te bevorderen.

Die Kommentare sind deaktiviert.